Swyddog Cymunedol a Chyfathrebu

Trosolwg

Rydym yn chwilio am swyddog brwdfrydig, sy'n gallu defnyddio eu sgiliau i gefnogi cymunedau ar lawr gwlad yng Nghymru, creu a darparu gweithgarwch cyfathrebu dwyieithog diddorol, a dosbarthu adnoddau.

Cyflogwr: Cymru Masnach Deg

Cyflog: NJC band 18, £24,982 (£10k pro rata)

Dyddiad Cau: 28/06/2021 (14 diwrnod)

Amser Cau: 11:55:00

Lleoliad

Temple of Peace Cathays Park Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3AP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Aileen Burmeister

Ffôn: 07772032142

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Cymunedol a Chyfathrebu

Mae Cymru Masnach Deg yn gweithio i gefnogi, tyfu a hyrwyddo'r mudiad Masnach Deg yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am swyddog brwdfrydig, sy'n gallu defnyddio eu sgiliau i gefnogi cymunedau ar lawr gwlad yng Nghymru, creu a darparu gweithgarwch cyfathrebu dwyieithog diddorol, a datblygu a dosbarthu adnoddau. Os ydych chi’n angerddol am gyfiawnder a chydraddoldeb byd-eang, ac eisiau annog pobl i ymgyrchu dros newid a mynd gam ymhellach dros Fasnach Deg, yna gallai hon fod yr union swydd i chi.

Manylion
Tymor: Parhaol
Cyflog: NJC band 18, £24,982 (£10k - 15 awr yr wythnos)
Oriau: 15 awr yr wythnos - 0.4 pro rata

I gael manylion ac i wneud cais, ewch i: masnachdeg.cymru/swydd-vacancy
Dyddiad Cau: Hanner dydd – 28 Mehefin

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad o’r swydd a manyleb person (Cymraeg)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad o’r swydd a manyleb person (Saesneg)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)