Swyddog Cynnal a Chadw

Trosolwg

Yn y rôl yma, fe fyddwch yn cyflawni archwiliadau effeithiol ac effeithlon ar eiddo gwag, yn ogystal ac archwiliadau ar waith trwsio ymatebol yn unol â chanllawiau priodol.

Cyflogwr: Adra

Cyflog: £27,022 - £29,950 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 20/08/2020 (103 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Jones

Ffôn: 01248 677221

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Cynnal a Chadw

£27,022 – £29,950 y flwyddyn

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Rydym yn gofalu am dros 6,300 o gartrefi ac yn cynnig gwasanaethau i dros 14,000 o gwsmeriaid. Ein nod yw fod rhain yn fforddiadwy a dibynadwy.

Yn y rôl yma, fe fyddwch yn cyflawni archwiliadau effeithiol ac effeithlon ar eiddo gwag, yn ogystal ac archwiliadau ar waith trwsio ymatebol yn unol â chanllawiau priodol.

Byddwch yn sicrhau bod pob archwiliad yn cynnwys gwybodaeth berthnasol a manwl i alluogi'r Tîm Trwsio neu unrhyw gontractwr arall gyflawni gwaith yn gywir y tro cyntaf (e.e. disgrifiadau, mesuriadau, adroddiadau asbestos, cytundebau waliau cydrannol, deunyddiau arbenigol).

Mae’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.
uk

Dyddiad Cau: Hanner Dydd 20 Awst 2020

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)