Swyddog Cyswllt Cymunedol

Trosolwg

Swyddog-Ymgynghorydd Cyswllt Cymunedol i weithio ar cytundeb Hyrwyddo Menter o fewn Cymunedoedd Di-Freintiedig 22.5 awr yr wythnos

Cyflogwr: Antur Teifi

Cyflog: £24k pro rata

Dyddiad Cau: 24/06/2019 (1 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Antur Teifi Aberarad Castell Newydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA38 9DB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Marion Morris

Ffôn: 01239 710238

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Y mae Antur Teifi wedi ennill cytundeb i ddarparu Rhaglen Hyrwyddo Menter yng Nghymunedoedd Di-Freintiedig ar lefel gymunedol o fewn canolbarth Cymru.

Y mae'r gwaith yn cynnwys yr angen i ddarganfod unigolion a grwpiau di-freintiedig i hybu mentergarwch. Fe fydd y gweithgaredd yma drwy digwyddiadau, gweithdai, cyfryngau cymdeithasol, mentora a gweithgareddau hyfforddi. Fe fydd angen i'r Swyddog i ddarparu hyfforddiant, cefnogaeth 1 wrth 1 i'r cleient, cynorthwyo'r cleient i ymgymryd a unrhyw ymchwil i'r farchnad, hwyluso'r darpariaeth o gefnogaeth drwy mudiadau cymunedol, hwyluso gweithdai, penodi mentorion a hwyluso cyfleoedd ar gyfer gwirfoddoli.

Fe ddylai'r ymgeiswyr ddangos cymwyster busnes neu profiad da o weithio gyda darparwyr gwasanaeth o fewn y sector preifat a/neu gyhoeddus, ynghyd a sgiliau gofal cwsmer a TG ardderchog.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)