Swyddog Datblygu

Trosolwg

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn chwilio am Swyddog Datblygu brwd ac egnïol i ymuno â’r tîm i hybu a chynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau sioredd Y Fflint a Wrecsam drwy gynnal ystod...

Cyflogwr: Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Cyflog: £18,070 - £20,253 y flwyddyn +

Dyddiad Cau: 22/08/2019 (3 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Menter Iaith Fflint a Wrecsam Corlan, Uned 3 Parc Busnes Yr Wyddgrug Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, Cymru CH7 1XP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Gill Stephen (Prif Swyddog)

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Swyddog Datblygu

Cyflog: £18,070- £20,253 y flwyddyn (yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau)+ cyfraniad pensiwn

Oriau Gwaith: 37 awr yr wythnos

Bydd disgwyl i’r sawl a benodir weithio oriau anghymdeithasol yn unol â galwadau gwaith ar adegau. Cynigir amser yn lle hynny (TOIL) drwy gytundeb â’r Prif Swyddog.

Hyd contract:

Swydd llawn amser am gyfnod penodol o flwyddyn gyda’r posibilrwydd o barhad yn ddibynnol ar gyllid digonol.

Prif ròl:

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn chwilio am Swyddog Datblygu brwd ac egnïol i ymuno â’r tîm i hybu a chynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau sioredd Y Fflint a Wrecsam drwy gynnal ystod eang o weithgareddau a phrosiectau.

Lleoliad:

Yr Wyddgrug

Dyddiad Cau:

Hanner dydd, Dydd Iau, 22/08/2019

Cyfweliadau:

Yn yr Wyddgrug yn ystod yr wythnos yn cychwyn 02/09/2019

Am sgwrs anffurfiol neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gill Stephen (Prif Swyddog). Ffurflen gais i’w gweld isod.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Manylion Person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)