Swyddog Datblygu: Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Trosolwg

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn cymwys, trefnus, a chreadigol i chwarae rhan arweiniol i ddatblygu darpariaeth a chyfrannu at ddatblygu staff yn y sectorau Addysg Bellach a Phrentisiaethau.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cyflog: £26,715 – £32,817

Dyddiad Cau: 21/09/2020 (3 diwrnod)

Amser Cau: 14:00:00

Lleoliad

Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dr Lowri Morgans

Ffôn: 1267610404

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn cymwys, trefnus, a chreadigol i chwarae rhan arweiniol i ddatblygu darpariaeth a chyfrannu at ddatblygu staff yn y sectorau Addysg Bellach a Phrentisiaethau.

Byddwch yn chwarae rhan allweddol yng ngwaith datblygu’r sectorau Addysg Bellach a Phrentisiaethau fel ran o waith Cynllunio Academaidd y Coleg a chynlluniau ehangach dan arweiniad Llywodraeth Cymru i geisio cynyddu’r niferoedd sy’n astudio yn y Gymraeg ac yn ddwyieithog yn y Colegau Addysg Bellach a gyda darparwyr prentisiaethau. Bydd deiliad y swydd hefyd yn annog ac yn hwyluso cydweithio gydag ac ar draws y sector.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddealltwriaeth gadarn o’r sector Addysg Bellach a Phrentisiaethau, profiad o drefnu a chydlynu prosiectau amrywiol i gefnogi staff boed yn ddarlithwyr, ymarferwyr neu aseswyr .

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*