Swyddog Datblygu Caerfyrddin

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson trefnus ac effeithiol sydd â’r gallu a’r profiad i adnabod cyfleoedd i ddatblygu a gweithredu prosiectau, gweithgareddau, a digwyddiadau sy’n hyrwyddo’r Gymraeg.

Cyflogwr: Menter Gorllewin Sir Gâr

Cyflog: £20,344 - £23,836

Dyddiad Cau: 17/05/2019 (100 diwrnod)

Amser Cau: 09:00:00

Lleoliad

Menter Gorllewin Sir Gar Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA311BN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dewi Snelson

Ffôn: 01239 712934

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

CYFRIFOLDEBAU’R SWYDDOG
• Ar y cyd gyda swyddogion eraill y Fenter, llunio cynllun gweithredol ar gyfer ardal weithredol Menter Gorllewin Sir Gâr
• Adnabod cyfleoedd yn ardal y Fenter, yn enwedig yn Nhref Caerfyrddin a’r Cyffiniau, i ddatblygu a gweithredu gweithgareddau, gweithrediadau a digwyddiadau a fydd yn cyrraedd nodau ac amcanion Menter Gorllewin Sir Gâr
• Adnabod partneriaid a mudiadau lleol y gellir fod yn cydweithio â hwy er mwyn cyrraedd nodau ac amcanion y Fenter
• Adnabod ffynonellau cyllid priodol ar gyfer prosiectau a pharatoi ceisiadau am nawdd mewn ymgynghoriad â’r Prif Weithredwr a’r Pwyllgor Rheoli
• Trefnu, mynychu a gweinyddu cyfarfodydd amrywiol yn ôl yr angen
• Gweithredu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru yn unol â’r galw
• Cynorthwyo â chynlluniau cyffredinol a digwyddiadau’r Fenter yn ôl y galw
• Adrodd nôl yn llawn ar brosiectau i’r Prif Weithredwr yn gyson ac i’r Pwyllgor Rheoli a chyrff allanol pan fydd angen
• Rheoli, gweithredu a monitro prosiectau gan gynnwys cyllid
• Hyrwyddo delwedd gyhoeddus y Fenter gan fynychu digwyddiadau a sioeau perthnasol
• Sicrhau cysylltiadau da gyda’r wasg a’r cyfryngau
• Cydweithio fel rhan o dîm
• Cyfrannu at ddatblygiad proffesiynol a personol
• Cyfrannu at unrhyw agwedd o waith y Fenter neu waith arall yn ôl y galw.
• Gweithredu yn unol â Deddf Gwlad, Polisïau a Gweithdrefnau Menter Gorllewin Sir Gâr, yn cynnwys rheoli risg a materion iechyd a diogelwch

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Hysbyseb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)