Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (2 swydd)

Trosolwg

A hoffech weithio i brosiect cyffrous gydag un o’r prif fudiadau sy’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ar hyd a lled Cymru? Rydym yn chwilio am 2 unigolyn hyblyg, brwdfrydig a hyderus sydd yn gallu...

Cyflogwr: Mentrau Caerdydd + Menter Iaith

Cyflog: £23,866 - £26,470

Dyddiad Cau: 25/05/2019 (91 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Caerdydd a Chasnewydd (Un swydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd yn gweithio i Fenter Caerdydd, ar llall yng Nghasnewydd yn gweithio i Fenter Iaith Casnewydd.)

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Daniela Schlick

Ffôn: 01492 643 401

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (2 swydd)

Cyflog: £23,866- £26,470 flwyddyn (37 awr yr wythnos)

Cytundeb: Tan 31ain o Orffennaf 2020 yn y lle cyntaf gyda'r gobaith o ymestyn yn ddibynnol ar gyllid. Y swyddi i ddechrau mor fuan â phosib.

Lleoliadau: Caerdydd a Chasnewydd (Un swydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd yn gweithio i Fenter Caerdydd, ar llall yng Nghasnewydd yn gweithio i Fenter Iaith Casnewydd.)

A hoffech weithio i brosiect cyffrous gydag un o’r prif fudiadau sy’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ar hyd a lled Cymru?
Rydym yn chwilio am 2 unigolyn hyblyg, brwdfrydig a hyderus sydd yn gallu meistroli nifer o elfennau amrywiol sydd ynghlwm â’r gwaith o ddylanwadu a pherswadio busnesau sector breifat maint bach a chanolig i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg.

Am wybodaeth bellach: http://mentrauiaith.cymru/hysbyseb-swydd/swydd-wag-swyddog-cymraeg-byd-busnes-x2/
Neu Daniela.Schlick@businesswelsh.wales / 01492 643 401

Cyllidir y swydd gan Lywodraeth Cymru

Dyddiad cau: 12pm dydd Gwener 25ain o Mai 2019

Dyddiad cyfweld:
Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi yma

The ability to speak Welsh is Essential for these posts

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)