Swyddog Datblygu Cymunedol

Trosolwg

Mae Menter Iaith Casnewydd yn chwilio am Swyddog Datblygu Cymunedol hyderus ag egnïol.

Cyflogwr: Menter Iaith Casnewydd

Cyflog: £21,074 - £23,111 (dibynnol ar brofiad a sgiliau)

Dyddiad Cau: 20/08/2019 (1 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Menter Iaith Casnewydd Usk Way Casnewydd, Casnewydd, Cymru NP20 2BP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Devonald (Prif Swyddog)

Ffôn: 01633432101 / 07756929808

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Mae Menter Iaith Casnewydd yn gwmni cymunedol di-elw sy’n bodoli i hybu’r defnydd o’r Gymraeg ac sydd â’r nod o gyfrannu at gynnal y defnydd o’r Gymraeg yn gymunedol, cefnogi rhwydweithiau cymdeithasol y Gymraeg a chynyddu statws y Gymraeg ym mhob sector o fewn Dinas a Sir Casnewydd.

Prif ddyletswyddau'r rôl yw cydlynu rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau amrywiol i bobl o bob oed ar hyd a lled Cyngor Dinas Casnewydd er mwyn iddynt gael mwy o gyfleoedd i fwynhau a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal byddant yn codi proffil yr iaith yn gyffredinol a’i defnydd ar draws y ddinas mewn nifer o feysydd. Bydd yr unigolyn delfrydol yn datblygu syniadau newydd ac arloesol i barhau i adeiladu a datblygu darpariaeth a rhaglenni presennol y Fenter.Oriau Gwaith: 37½ awr yr wythnos

Cytundeb: Llawn amser a pharhaol (dibynnol ar gyllid gyda chyfnod prawf o 3 mis).

Ariennir y swydd gan Lywodraeth Cymru tan Fawrth 31ain 2021 gyda’r posibiliad o ymestyn y cytundeb yn ddibynnol ar gyllid pellach ar gyfer 2021 ymlaen.

Cyfweliadau 27.8.19

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)