Swyddog Datblygu Cynllun Tro Da

Trosolwg

Fel Swyddog Datblygu Cynllun Tro Da byddwch yn helpu i sicrhau bod pobl yn fwy gwybodus ac yn gwybod lle i dderbyn cyngor am weithgareddau a fyddai’n helpu i atal neu leihau unigrwydd ac...

Cyflogwr: Medrwn Môn

Cyflog: Cyflog NJC SCP Pwynt 19 - £24799

Dyddiad Cau: 19/07/2019 (1 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Medrwn Môn Neuadd y Dref, Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01248 724944

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am Swyddog Datblygu Cynllun Tro Da i weithio o fewn prosiect sy’n ceisio mynd i’r afael ag arwahanrwydd pobl hŷn a gwella rhwydweithiau cymdeithasol, drwy ddarparu mynediad i gyfeillion gwirfoddol, gwasanaethau trafnidiaeth gymunedol a chyfleoedd gwirfoddoli ar Ynys Môn.

Fel Swyddog Datblygu Cynllun Tro Da byddwch yn helpu i sicrhau bod pobl yn fwy gwybodus ac yn gwybod lle i dderbyn cyngor am weithgareddau a fyddai’n helpu i atal neu leihau unigrwydd ac arwahanrwydd a hyrwyddo iechyd a lles. Gan ddefnyddio’r dystiolaeth o’r Rhaglen Cynllunio Lle ar Ynys Môn, byddwch yn gweithio i nodi bylchau a chyfleoedd i ddatblygu Cynlluniau Tro Da a Gwasanaethau Cyfeillio Gwirfoddol, hwyluso sefydlu Cynlluniau Tro Da a chefnogi Cynlluniau Tro Da sydd eisoes yn bodoli ar yr Ynys.

Byddwch hefyd yn creu ac yn cefnogi strwythur rhwydwaith ar gyfer y Cynlluniau Tro Da i rannu ymarfer da, syniadau ac adnoddau. Lle bo modd, safoni’r ymarfer da o fewn cynlluniau a darparu cyfleoedd ar gyfer dysgu ar y cyd.

Mae hon yn swydd llawn amser.

Dyddiad cau dydd Gwener, 19 Gorffennaf 2019.

Graddfa NJC SCP Pwynt 19 £24799 (37 AWR YR WYTHNOS)

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais / Application Form  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)