Swyddog Datblygu Cynorthwyol Cymoedd Morgannwg

Trosolwg

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno ag adran Ieuenctid a Chymunedol yr Urdd, Cymoedd Morgannwg fel Swyddog Datblygu Cynorthwyol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: Graddfa 4: £17,557 (Pwynt 1) - £20,353 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 13/12/2019 (204 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Swyddfa'r Urdd Canolfan yr Urdd, Wind Street Aberdar, Rhondda Cynon Taf, Cymru CF44 7ES

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dai Bryer

Ffôn: 07976 003321

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Cynorthwyol, Cymoedd Morgannwg

Math o gontract: Swydd llawn amser (35 awr yr wythnos) cytundeb tymor penodol tan ddiwedd Mehefin 2020.

Graddfa: Graddfa 4: £17,557 (Pwynt 1) - £20,353 (Pwynt 6)

Lleoliad:Aberdâr

Amdanom ni
Mae’r Urdd yn fudiad Unigryw ac, ers 1922, wedi cyflawni llawer wrth gynnig profiadau Chwaraeon, Celfyddydol, Preswyl, Dyngarol a Gwirfoddoli i fwy na 4 miliwn o blant a phobl ifanc yng Nghymru. Heddiw mae gan yr Urdd 60,000 o aelodau a throsiant o £12M. Mae hyn wedi eu galluogi i gyfrannu’n gadarnhaol at eu cymunedau a chymdeithas, ymestyn eu gorwelion a chynyddu eu hunan hyder.

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Y Swydd
Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno ag adran Ieuenctid a Chymunedol yr Urdd, Cymoedd Morgannwg fel Swyddog Datblygu Cynorthwyol. Os y’ch chi’n berson brwdfrydig, trefnus, gyda sgiliau cyfathrebu da ac yn angerddol at helpu plant a phobl ifanc datblygu trwy gyfrwng y Gymraeg, yna efallai dyma’r swydd i chi!

Am fwy o fanylion cysylltwch â Dai Bryer (Cyfarwyddwr y De, Ieuenctid a Chymuned) ar 01267 676642 / 07976003321 neu daibryer@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 10:00 ar 13 Rhagfyr 2019
Dyddiad Cyfweld – 18 Rhagfyr 2019

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)