Swyddog Datblygu Ynni Cydweithredol (Y Gogledd)

Trosolwg

The Green Valleys CIC - cwmni buddiannau cymunedol o fri sy’n ysbrydoli a chefnogi cymunedau i weithredu ar faterion ynni a chynaliadwyedd.

Cyflogwr: The Green Valleys CIC

Cyflog: £30000 pro rata 2-3 diwrnod/wythnos

Dyddiad Cau: 11/10/2019 (137 diwrnod)

Amser Cau: 09:00:00

Lleoliad

Gweithio o adref

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Grant Peisley

Ffôn: 07814 237929

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Datblygu ECCO (Y Gogledd)– 2-3 diwrnod/wythnos £30,000 pro rata
Rydyn ni’n chwilio am reolwr prosiect profiadol i gydweithio’n agos â grwpiau cymunedol i osod systemau solar ffotofoltäig niferus ar adeiladau cymunedol ym Methesda a’r cylch. Byddwch yn cydlynu gwaith gosodwyr, adeiladwyr a chrefftau eraill er mwyn sicrhau bod systemau’n cael eu gosod a’u cofrestru’n gywir. Byddwch yn sicrhau bod materion cyfreithiol, cysylltiadau grid a ffactorau eraill wedi’u trefnu cyn gosod unrhyw beth, a byddwch yn cysylltu’n uniongyrchol â pherchnogion a thenantiaid adeiladau. Byddwch yn gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu cynlluniau cyflenwi, busnes a marchnata ac yn arwain a chydlynu’r prosiect drwyddo draw.

Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad eithriadol o reoli prosiectau, gyda sgiliau ymgysylltu cymunedol rhagorol. Mae profiad o osod systemau solar ffotofoltäig yn hynod ddymunol. Fodd bynnag, rydym yn annog ymgeiswyr i wneud cais hefyd os ydynt yn gallu dangos bod y sgiliau cyflawni a rheoli prosiect gofynnol ganddynt, yn enwedig gyda phrofiad o reoli/cynnal a chadw adeiladau.

Rhaid i chi allu cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg. Gall yr oriau gwaith fod yn hyblyg i’r ymgeisydd cywir, ond bydd angen ymrwymo deuddydd (14.8 awr) yr wythnos i’r swydd o leiaf.

Gan y byddwch yn gweithio o gartref, bydd angen i ymgeiswyr ddangos eu bod yn gallu rheoli gweithio o bell. Mae hyblygrwydd o ran oriau gweithio a’r gallu i deithio i ddigwyddiadau a chyfarfodydd ar hyd a lled y Gogledd yn hanfodol. Efallai y bydd angen teithio i gyfarfod partneriaid prosiect ledled Gogledd-orllewin Ewrop o bryd i’w gilydd hefyd. Bydd y swydd yn para hyd at fis Medi 2020 i ddechrau, gyda phosibilrwydd o’i hymestyn tan fis Mawrth 2021.

Anfonwch CV a llythyr eglurhaol i wneud cais, gan ddangos pam rydych chi’n addas yn unol â’r disgrifiad swydd a manyleb y person.

Am ragor o fanylion, gan gynnwys disgrifiad a swydd a manyleb y person, cysylltwch â Grant Peisley, Rheolwr Prosiect ECCO y Gogledd: grant@thegreenvalleys.org 07814 237929

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9am dydd Gwener 11 Hydref 2019

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)