Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr

Trosolwg

Rheoli a datblygu Gwasanaeth Gwirfoddolwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Cyflog: £27,741 – £29,577

Dyddiad Cau: 26/02/2021 (11 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian Aberhonddu, Powys, Cymru LD3 7HP.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr

Aberhonddu, Bannau Brycheiniog

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr i ymuno â'n tîm yn Aberhonddu a rheoli a datblygu'r gwasanaeth gwirfoddolwyr.

Y Buddion

- Cyflog o £27,741 - £29,577 y flwyddyn
- Pensiwn
- Swyddfeydd wedi'u lleoli yn un o safleoedd harddaf y DU
- 21 diwrnod o wyliau y flwyddyn ynghyd ag wyth gwyliau cyhoeddus a dau ddiwrnod statudol ychwanegol

Eich Rôl

Fel Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr, byddwch yn cael y dasg o reoli a datblygu Gwasanaeth Gwirfoddolwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Gan weithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unigolion sy'n edrych i wirfoddoli neu ennill profiad gwaith, byddwch yn cefnogi ac yn datblygu ystod o gyfleoedd gwirfoddoli ledled y parc cenedlaethol.

Byddwch yn gweithio gyda staff eraill i greu llu gwirfoddol a all ddarparu sgiliau priodol ar draws ystod eang o ddisgyblaethau a chefnogi'r Awdurdod a darparu profiad gwirfoddoli diogel a gwerth chweil.

Amdanat ti

Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr, bydd angen i chi:

- Sgiliau iaith Cymraeg
- Profiad o reoli a chydlynu gwirfoddolwyr a gwerthfawrogiad o anghenion gwirfoddolwyr
- Profiad o arwain a gweithio ochr yn ochr â gwirfoddolwyr ar amrywiaeth o weithgareddau corfforol
- Gwybodaeth ymarferol dda o dirweddau gwarchodedig a'r gwaith a wneir gan Barciau Cenedlaethol
- Gwybodaeth am faterion amgylcheddol ac ymwybyddiaeth amgylcheddol dda
- Dealltwriaeth dda o bolisïau a chodau ymarfer Iechyd a Diogelwch a'u cymhwysiad ymarferol i wirfoddolwyr a gwirfoddoli
- Y gallu i ysgrifennu adroddiadau clir, cryno
- Lefel dda o sgiliau TG a'r cymhwysedd i addasu, cynnal a defnyddio system rheoli gwirfoddolwyr
- Cymhwyster cymorth cyntaf
- Trwydded yrru lawn

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gydlynydd Gwirfoddolwyr, Swyddog Profiad Gwirfoddol, Swyddog Gwirfoddoli, Swyddog Datblygu Gwirfoddoli, Cydlynydd Gwirfoddoli, Swyddog Hyfforddi Gwirfoddolwyr, neu Swyddog Ymgysylltu â Gwirfoddolwyr.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 26 Chwefror 2021.

Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i'r holl weithwyr a'r holl ymgeiswyr am gyflogaeth.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*