Swyddog Datblygu Pointio’r Cenedlaethau

Trosolwg

Mae Cynghrair Seiriol Alliance wedi cael arian i gyflogi Swyddog Datblygu Pointio’r Cenedlaethau am y 12 mis nesaf.

Cyflogwr: Cynghrair Seiriol Alliance

Cyflog: £24,319

Dyddiad Cau: 07/05/2021 (6 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Canolfan Hamdden Beaumaris Rating Row Biwmares, Ynys Môn, Cymru LL58 8AL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Steve MacVicar

Ffôn: 01248 811200

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Yda chi’n frwdfrydig, yn greadigol, yn mwynhau gweithio gyda chymunedau? Oes gennych chi sgiliau cyfathrebu da? Yda chi eisiau cymryd rhan mewn rôl newydd sy'n darparu llawer o hyblygrwydd a chyfle i arloesi?

Mae Cynghrair Seiriol Alliance wedi cael arian i gyflogi Swyddog Datblygu Pointio’r Cenedlaethau am y 12 mis nesaf.

Mae'r contract yn gontract Cyfnod Penodol o 12 mis ac mae am hyd at 27 awr yr wythnos. Mae'r oriau'n hyblyg ac yn cynnwys gweithio o gartref. Y cyflog blynyddol am wythnos o 27 awr yw £17,746 (£12.64 yr awr)

Gweler y Disgrifiad Swydd am fwy o fanylion. Mae hwn i'w weld ar ein gwefan (http://seiriolalliance.co.uk/cais-am-swydd/4595260401) ynghyd â Gwybodaeth am y Cais a'r Ffurflen Gais am Swydd.

Bydd y Swyddog Datblygu yn arwain Prosiect Datblygu Pontio’r Cenedlaethau yng Nghynghrair Seiriol ac yn hyrwyddo gweithgareddau a fydd o fudd i bob cenhedlaeth sy'n byw yn yr ardal. Ewch i'n gwefan i gael rhagor o wybodaeth.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd yn gyntaf, anfonwch e-bost atom (ctdseiriolgts@gmail.com) a byddwn yn cysylltu â ni.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Advert  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Application Form  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)