Swyddog Cymraeg Byd Busnes

Trosolwg

Bydd disgwyl i ddeilydd y swydd weithio gyda busnesau ar draws Ceredigion i gynyddu eu defnydd o'r Gymraeg ac i gynnig cymorth a chyngor iddynt wrth wneud hynny,

Cyflogwr: Cyngor Sir Ceredigion

Cyflog: £24,313 - £26,317

Dyddiad Cau: 22/09/2019 (4 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Felinfach, Ceredigion, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Non Davies

Ffôn: 01545 572356

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Cymraeg Byd Busnes

Lleoliad: Campws Felinfach – bydd disgwyl i ddeilydd y swydd deithio yn rheolaidd ar draws y sir i ymweld a busnesau

Cyflog: Graddfa 8, £24,313 - £26,317

Cytundeb: Cyfnod penodol tan 31 Mawrth, 2020

Oriau: 37 awr yr wythnos

Hysbysebir y swydd hon fel rhan o brosiect Cymraeg Byd Busnes Llywodraeth Cymru a gydlynir trwy Mentrau Iaith Cymru. Mae'r prosiect yn cynnig gwasanaeth i gefnogi busnesau bach a chanolig (SME) i gynyddu eu defnydd o'r Gymraeg.

Bydd disgwyl i ddeilydd y swydd weithio gyda busnesau ar draws Ceredigion i gynyddu eu defnydd o'r Gymraeg ac i gynnig cymorth a chyngor iddynt wrth wneud hynny,

Cyllidir y swydd gan Llywodraeth Cymru tan 31 Mawrth 2020 yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd o ymestyniad pellach.

Dyddiad cau: 22/09/2019

I ymgeisio am y swydd dilynwch y linc dilynol:

http://recruitment.ceredigion.gov.uk/tlive_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID=7903386OWE&WVID=197937138C&LANG=CYM

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)