Swyddog Datrys Cyswllt

Trosolwg

Rydym wrthi'n recriwtio ar gyfer ymgeiswyr sy'n siarad Cymraeg i lenwi swyddi gwag a ragwelir, er mwyn helpu gydag ymholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyflogwr: Heddlu De Cymru

Cyflog: £24,771.24 ac yn codi i £29,848.50

Dyddiad Cau: 12/02/2019 (193 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Pencadlys Heddlu De Cymru Pen-y-bont, Pen-y-Bont ar Ogwr, Cymru CF31 3SU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Datrys Cyswllt

Lleolir yn: Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, Pencadlys Heddlu De Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr

Graddfa 3/4, yn dechrau ar £24,771.24 ac yn codi i £29,848.50, y flwyddyn, pro rata (mae hyn yn cynnwys lwfans sifft o 20% a thaliadau penwythnos ychwanegol).

Rydym wrthi'n recriwtio ar gyfer ymgeiswyr sy'n siarad Cymraeg i lenwi swyddi gwag a ragwelir, er mwyn helpu gydag ymholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'n delio â'r holl alwadau brys a'r galwadau nad ydynt yn rhai brys gan y cyhoedd, felly mae'r gwaith yn werth chweil ac yn hanfodol i ddiogelu cymunedau De Cymru. Mae'r PSC yn derbyn mwy na 2000 o alwadau bob dydd ac mae pob galwad yn wahanol.

Bydd gofyn i chi weithio sifftiau 24/7. Bydd gofyn i chi weithio patrwm sifft, a fydd yn cynnwys gweithio cyfuniad o sifftiau wyth, naw a deg awr dros gyfnod 24/7 am chwe diwrnod a fydd yn cynnwys sifftiau bore, prynhawn a nos, a fydd yn cael eu dilyn gan bedwar diwrnod o orffwys.

Os hoffech ymuno â'n tîm sy'n ymatebol bob awr o'r dydd a'r nos, ewch i'n gwefan uchod i wneud eich cais.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12:00 ddydd Mawrth 12 Chwefror 2019 neu nes ein bod yn derbyn yr uchafswm o 400 o geisiadau, pa un bynnag sydd gyntaf.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*