Swyddog Dysgu Anffurfiol

Trosolwg

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Swyddog Dysgu Anffurfiol a bydd yn gyfrifol am ddarpariaeth Dysgu Anffurfiol o fewn Dysgu Cymraeg Caerdydd. Hefyd bydd y Swyddog yn dysgu a chyflenwi ar....

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd, Ysgol y Gymraeg

Cyflog: £27,511 - £31,866 y flwyddyn (Gradd 5)

Dyddiad Cau: 04/01/2020 (221 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd, Rhodfa Colum Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3EU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Swyddog Dysgu Anffurfiol

Cyflog: £27,511 - £31,866 y flwyddyn (Gradd 5)

Rhif y Swydd: 9417BR

The ability to work through the medium of Welsh is essential to this role.

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Swyddog Dysgu Anffurfiol a bydd yn gyfrifol am ddarpariaeth Dysgu Anffurfiol o fewn Dysgu Cymraeg Caerdydd. Hefyd bydd y Swyddog yn dysgu a chyflenwi ar gyrsiau'r ddarpariaeth yn ôl yr angen.

Mae'r swydd hon yn un llawn amser am gyfnod penodol, hyd at 31 Gorffennaf 2022. Os ydych am drafod y swydd mewn rhagor o fanylder, mae croeso ichi gysylltu â Lowri Bunford-Jones E-bost: bunford-jonesl1@caerdydd.ac.uk

Dyddiad Cau: Dydd Sadwrn, 4 Ionawr 2020.

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*