Swyddog Gofal a Theulu Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a threfnus ar gyfer y swydd hon. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gydlynu Cynlluniau Gofal Gwyliau Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg, a threfnu...

Cyflogwr: Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg

Cyflog: £21,376 - £24,781 (yn ddibynnol ar brofiad)

Dyddiad Cau: 15/10/2019 (130 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Swyddfa Menter Caerdydd Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1BH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Manon Rees-O’Brien

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Swyddog Gofal a Theulu Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a threfnus ar gyfer y swydd hon. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gydlynu Cynlluniau Gofal Gwyliau Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg, a threfnu a chynnal rhaglen amrywiol o wasanaethau i’r Teulu yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Lleolir y swydd yn swyddfa Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg, Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais, Caerdydd.

Cyflog: £21,376 - £24,781 (yn ddibynnol ar brofiad)

Am sgwrs bellach e-bostiwch:manon@mentercaerdydd.cymru

Dyddiad Cau: Dydd Mawrth Hydref 15fed am 12pm

Cyfweliadau: wythnos 21ain o Hydref (y dyddiad i’w gadarnhau)

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisdrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)