Swyddog Gosod Tai

Trosolwg

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyd

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Cyflog: £24,527 - £27,022

Dyddiad Cau: 28/01/2021 (12 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Porthmadog a Dolgellau

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Jones

Ffôn: 01248677221

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Byddwch yn sicrhau bod tai gwag yn cael eu hail osod cyn gynted ag sy'n bosib ac mewn ffordd effeithiol a hynny i’r safon gywir ac yn cyfrannu tuag at safonau a thargedau perfformiad mewn perthynas â rheoli tai gwag a gosod.Byddwch hefyd yn gwneud ymchwil, diweddaru eich hun gyda datblygiadau a dod yn arbennigwr mewn materion sy'n effeithio rheoli Gwasanaeth Tai a chyfraith, gan roi sylw arbennig i Osod.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Lleoliad: Porthmadog a Dolgellau

Dyddiad Cau: Hanner Dydd 28 Ionawr 2021

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*