Swyddog Gwasanaeth Cwsmer

Trosolwg

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyd

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Cyflog: £19,560 - £21,800

Dyddiad Cau: 24/09/2020 (6 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Adra (tai) Cyfyngedig Ty Coch Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 4BL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Jones

Ffôn: 01248677221

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Byddwch yn Cyfrannu tuag at y dull o weithio ‘un tîm’ ar draws Adra gan roi gwasanaeth cyson i denantiaid a chymorth i gyd-weithwyr ar draws y sefydliad yn ôl y gofyn, drwy gadw at bolisïau a gweithdrefnau Adra a chyfrannu at gynlluniau ac amcanion cyflawni gwasanaeth.

Byddwch yn sicrhau eich bod yn darparu gwasanaethau gwych i denantiaid a defnyddwyr gwasanaeth eraill a chyrraedd targedau perfformio sy’n ymwneud â’r maes gwaith yn cael eu cwrdd.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: Hanner Dydd 24 Medi 2020

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*