Swyddog Gwasanaethau Democratiaeth

Trosolwg

Dyma gyfle unigryw i unigolyn brwdfrydig ymuno â thîm o swyddogion proffesiynol sy’n darparu cefnogaeth ymarferol i Gynghorwyr Cyngor Gwynedd ynghyd â bod yn gyfrifol am gefnogi pwyllgorau a...

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Cyflog: £24,982 - £27,041

Dyddiad Cau: 27/01/2022 (9 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Caernarfon, Gwynedd, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

SWYDDOG GWASANAETHAU DEMOCRATIAETH LLAWN AMSER

CYFLOG: £24,982 - £27,041

LLEOLIAD: CAERNARFON

A ydych chi’n awyddus i ddatblygu eich gyrfa? A ydych chi’n awyddus i gael profiad o weithio ar draws holl wasanaethau’r Cyngor?

Dyma gyfle unigryw i unigolyn brwdfrydig ymuno â thîm o swyddogion proffesiynol sy’n darparu cefnogaeth ymarferol i Gynghorwyr Cyngor Gwynedd ynghyd â bod yn gyfrifol am gefnogi pwyllgorau a fforymau’r Cyngor a rhai cyd-bwyllgorau ar draws y Gogledd.

Dylai ymgeiswyr feddu ar sgiliau ieithyddol a gweinyddol cryf, sgiliau rhyngbersonol cryf a’r gallu i gydweithio gydag ystod eang o bobl ynghyd â dealltwriaeth o strwythur a threfniadau’r Cyngor, neu’n barod iawn i ddysgu.

Os ydych chi’n barod am her newydd yn y swydd amrywiol a diddorol hon, cyflwynwch eich cais i fod yn Swyddog Gwasanaeth Democratiaeth heddiw.

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ei holl wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i’r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy’n cael ei nodi yn y Manylion Person.

Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu â Annes Sion, Arweinydd Tim Democratiaeth ar 01286 679490

Cynnal cyfweliadau ar 07/02/2022

Ffurflenni cais a manylion pellach gan , Gwasanaeth Cefnogol, Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH
Ffôn: 01286 679076 eBost: Swyddi@gwynedd.llyw.cymru

DYDDIAD CAU: 10:00 O’R GLOCH, DYDD IAU, 27/01/2022

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*