Swyddog Gweinyddol

Trosolwg

Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am berson trefnus a brwdfrydig i weithio fel gweinyddydd er mwyn cynorthwyo’r mudiad i ddatblygu a chefnogi’r Mentrau Iaith.

Cyflogwr: Mentrau Iaith Cymru

Cyflog: £17,681 - £18,672 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/09/2018 (270 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Mentrau Iaith Cymru Y Sgwâr Llanrwst, Conwy, Cymru LL26 0LG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01492 643401

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Gweinyddol Mentrau Iaith Cymru *ail hysbyseb* (Llawn NEU Rhan Amser)

Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am berson trefnus a brwdfrydig i weithio fel gweinyddydd er mwyn cynorthwyo’r mudiad i ddatblygu a chefnogi’r Mentrau Iaith.

Cyflog: £17,681-£18,672 y flwyddyn

Oriau gwaith: Swydd llawn amser (37 awr yr wythnos ), ond yn fodlon ystyried ceisiadau rhan amser ac oriau hyblyg, e.e. 9.30 tan 3.30 am 5 dydd. Os am wneud cais rhan amser, bydd angen i'r ymgeisydd nodi yn union pa fath o batrwm fyddai'n dymuno.

Cytundeb: Blwyddyn yn y lle cyntaf ond gyda’r bwriad o barhad wedi hynny (dibynnol ar gyllid)

Lleoliad: Prif swyddfa’r mudiad yn Llanrwst

Prif ddyletswyddau fydd cefnogi gwaith a staff MIC, y prosiect Cymraeg Byd Busnes, delio gyda chyllid, trefnu a chofnodi cyfarfodydd a chefnogi gwaith y rhwydwaith o 22 Menter Iaith ar draws Cymru i hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned.

Bydd y person llwyddiannus yn hunan-ddisgybledig, brwdfrydig, yn gyfathrebwr da, gyda sgiliau rhyngbersonol ardderchog ac yn meddu ar y gallu i weithio yn annibynnol ac fel rhan o dîm.

Gwneud Cais: Trwy ddychwelyd ffurflen gais at post@mentrauiaith.cymru

Dyddiad cau: 12pm Dydd Gwener 28ain o Fedi 2018

Ariennir y swydd gan Lywodraeth Cymru a’r Mentrau Iaith

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)