Swyddog Gweinyddol Cymraeg i Blant

Trosolwg

Mae Cymraeg i Blant yn chwilio am Swyddog Gweinyddol dros gyfnod mamolaeth. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: MM15 £20,215 (pro rata) y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/11/2019 (257 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Swyddfa Mudiad Meithrin Canolfan Blant Llangefni, Lon Talwrn Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dinah Ellis, Rheolwr Cymraeg i Blant

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)