Swyddog Gweinyddol Gwersyll Caerdydd

Trosolwg

Mae gennym gyfle cyffrous i berson egniol, brwdfrydig a threfnus i fod yn rhan o dîm deinamig Gwersyll mwyaf newydd Urdd Gobaith Cymru a leolir ym mwrlwm Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: Graddfa 4: £17,557 (Pwynt 1) - £20,353 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 14/10/2019 (133 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Gwersyll yr Urdd Caerdydd Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 5AL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ceren Roberts

Ffôn: 029 2063 5672

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Swyddog Gweinyddol Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Math o gontract: Cyfnod penodol o 6 mis gyda’r posibilrwydd o ymestyn,

Oriau: Llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 4: £17,557 (Pwynt 1) - £20,353 (Pwynt 6)

Lleoliad: Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Gwersyll 4* a Chanolfan Cynadleddau o dan do adeilad unigryw Canolfan Mileniwm Cymru yw Gwersyll yr Urdd Caerdydd. Rydym yn croesawu dros 12,000 o ymwelwyr y flwyddyn ar ymweliadau preswyl o bob cwr o Gymru a thros y byd. Mae gennym berthynas dda gyda holl gyflenwyr gweithgareddau y Bae a’r Ddinas a lleolir swyddfeydd adrannau eraill o’r Mudiad yn y Gwersyll yn ogystal. Bydd y Swyddog Gweinyddol yn cynnig gwasanaeth cyflawn a thrylwyr i’r Gwersyll ac yn cyfrannu at rediad y Gwersyll a’r Swyddfa yn gyffredinol.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Ceren Roberts, Pennaeth Gwersyll yr Urdd Caerdydd ar 029 2063 5672 neu cerenroberts@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 12:00pm ar 14 Hydref 2019
Dyddiad Cyfweld – 17 Hydref 2019

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)