Swyddog Gweinyddol Rhan Amser

Trosolwg

Byddwch yn gyfrifol am weinyddu a darparu cymorth gweithredol i staff yn yr adran Hanes ac Archaeoleg. Byddwch yn rhoi cymorth gweinyddol i'r Pennaeth Adran a phenaethiaid uned yn ôl yr angen...

Cyflogwr: Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyflog: £9,066.68 - £11,163.28

Dyddiad Cau: 05/03/2020 (26 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru Caerdydd Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF5 6XB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Gweinyddol Rhan Amser

Adran Hanes ac Archaeoleg

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

17.5 Awr yr Wythnos

Contract Parhaol

Cyflog: Gradd C £9,066.68 - £11,163.28

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 05 Mawrth 2020
Dyddiad Cyfweld: 13 Mawrth 2020

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.
Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Eich gwaith...
• Byddwch yn gyfrifol am weinyddu a darparu cymorth gweithredol i staff yn yr adran Hanes ac Archaeoleg.
• Byddwch yn rhoi cymorth gweinyddol i'r Pennaeth Adran a phenaethiaid uned yn ôl yr angen.
• Byddwch yn rheoli swyddfa adrannol brysur yn Sain Ffagan o ddydd i ddydd, gan sicrhau bod gwaith yr adran yn mynd rhagddo'n hwylus ar draws y safleoedd.
• Byddwch yn prosesu archebion adrannol drwy system ariannol yr Amgueddfa a pharatoi anfonebau'r adran, llunio adroddiadau mewn da bryd, rhoi adborth ar wariant cyllideb ac incwm a chynorthwyo gyda gwaith gweinyddu cronfeydd grant.
• Byddwch yn rheoli dyddiaduron, yn cydlynu cyfarfodydd yn ôl y galw (gan gynnwys archebu ystafelloedd ym mhob safle) ac yn cadw ffeil ‘dwyn ymlaen’ o ddogfennau a nodiadau allweddol yn ôl y galw.
• Byddwch yn casglu ac yn darparu adroddiadau manwl ar ddata perfformiad gan gynnwys Dangosyddion Perfformiad Allweddol a gofynion adrodd eraill.
• Byddwch yn darparu cefnogaeth weinyddol ar gyfer cyfarfodydd, gan gynnwys cymryd cofnodion.
• Byddwch yn goruchwylio a monitro prosesau gweinyddol, gan gysylltu â chydweithwyr ar draws y gyfadran i gefnogi a gwella effeithiolrwydd.
• Byddwch yn cynnal a diweddaru ffeiliau a ffolderi adrannol, gan gynnwys ffeiliau staff cyfrinachol.

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*