Swyddog Gweinyddol Rhanbarth Eryri

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a threfnus i gynorthwyo’r Swyddogion Datblygu a Cynorthwyol gyda holl elfennau gweinyddol a threfniadaeth gwaith y Maes yn rhanbarth Eryri.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: £16,009 - £17,493 pro rata

Dyddiad Cau: 21/09/2018 (305 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Swyddfa'r Urdd Popdy, Lon Popdy Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 1HR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sian Rogers

Ffôn: (01678) 541030

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Swyddog Gweinyddol Rhanbarth Eryri

Math o gontract: Swydd barhaol, rhan amser, 16 awr yr wythnos tymor ysgol yn unig

Graddfa:Graddfa 3: £16,009 (Pwynt 3) - £17,493 (Pwynt 6) pro-rata

Lleoliad: Swyddfa’r Urdd, Bangor

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a threfnus i gynorthwyo’r Swyddogion Datblygu a Cynorthwyol gyda holl elfennau gweinyddol a threfniadaeth gwaith y Maes yn rhanbarth Eryri.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Sian Rogers (Cyfarwyddwr Ieuenctid a Chymuned, Gogledd Cymru) ar (01678) 541030 neu sianrogers@urdd.org.

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau - 12:00 o’r gloch, 21ain Medi 2018
Dyddiad Cyfweld – 26ain Medi 2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)