Swyddog Gweinyddol

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod. Disgwylir i’r person a benodir fod â’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: MM 15 – 20 £20,620 - £24,045

Dyddiad Cau: 24/09/2020 (6 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Mudiad Meithrin Y Ganolfan Integredig, Boulevard de Saint Brieuc Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 1PD

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rhys Jones

Ffôn: 01970639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Y swydd a’r person

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod. Disgwylir i’r person a benodir fod â’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd gan y person a benodir gwybodaeth am drefniadau gweinyddol a sgiliau rhyngbersonol da. Mae’r gallu i weithio’n hyblyg, yn annibynnol ac fel rhan o dîm yn hanfodol.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â
Rhys Jones, Pennaeth Trefniadaeth a Rheolwr Gweinyddiaeth, Aelodaeth a Busnes
Rhif Ffôn: 01970639639
Ebost: rhys.jones@meithrin.cymru

Gwneud Cais:
Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru

Dyddiad Cau: 24.9.2020 am 11.55yh

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth - Dwyieithog  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen-Gais Staff MM - MCC - CC  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)