Swyddog Gweithgareddau Chwaraeon - Gogledd Cymru

Trosolwg

Mae gennym gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig a phofriadol ymuno â thim Chwaraeon y Gogledd fel Swyddog Gweithgareddau.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: Graddfa 4: £17,557 (Pwynt 1) - £20,353 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 26/07/2019 (9 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Swyddfa'r Urdd, Popdy, Lon Popdy Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 1HR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Aled Jones

Ffôn: 01248 672105

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Swyddog Gweithgareddau Chwaraeon – Gogledd Cymru

Math o gontract:Cytundeb i ddechrau Medi 2019 (hyd at ddiwedd Mawrth 2020 yn y lle cyntaf. Y nod yw parhau gyda’r swydd ond mae hyn yn ddibynnol ar gyllid allanol).

Graddfa: Graddfa 4: £17,557 (Pwynt 1) - £20,353 (Pwynt 6)

Lleoliad: Bangor

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgaredd chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Am fwy o fanylion cysylltwch ag Aled Jones (Uwch Swyddog Datblygu Chwaraeon) ar 01248 672 105 neu aled@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 17:00 ar 26ain Orffennaf 2019

Dyddiad Cyfweld – 2il Awst 2019

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)