Swyddog Gweithgareddau Chwaraeon

Trosolwg

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgareddau chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: £17,557 - £20,353

Dyddiad Cau: 31/01/2020 (232 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Swyddfa'r Urdd Pont-y-Pwl Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Helen Williams

Ffôn: 01685 883955 / 07976 003358

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Swyddog Gweithgareddau Chwaraeon

Math o gontract: Swydd 12 mis, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 4: £17,557 (Pwynt 1) - £20,353 (Pwynt 6)

Lleoliad: Gwent

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgareddau chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Helen Williams (Uwch Swyddog Datblygu Chwaraeon) ar 01685 883 955 / 07976 003 358 neu helenw@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 10:00, 31 Ionawr 2020
Dyddiad Cyfweld – 4 Chwefror 2020

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)