Swyddog Gweithgareddau

Trosolwg

Dyma gyfle euraidd i ymuno â Menter Iaith weithgar, cyfeillgar a brwdfrydig. Mae hon yn swydd ddelfrydol i unigolyn sy'n hoffi trefnu gweithgareddau a datblygu gweithgarwch gyda phobl ifanc dros 16.

Cyflogwr: Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £9,585 y flwyddyn (£19,171 pro rata)

Dyddiad Cau: 05/09/2019 (13 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Yr Hen Lyfrgell, 47 Heol Pontypridd Y Porth, Rhondda Cynon Taf, Cymru CF39 9PG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Einir Siôn

Ffôn: 01443 407570

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a chreadigol i ymuno â’n tîm. Bydd gofyn i’r unigolyn gynllunio, datblygu a darparu gweithgarwch cyfrwng Cymraeg i bobl ifanc yn Rhondda Cynon Taf er mwyn datblygu cynulleidfa Gymraeg gyda unigolion dros 16 ac annog perchnogaeth o’r Iaith Gymraeg fel cyfrwng cymdeithasol.

Mae profiad o waith ieuenctid yn ddymunol ond rydym yn bennaf yn chwilio am rywun sydd â gwybodaeth eang o ddiwylliant lleol a/neu cyfoes Cymraeg ac sy’n barod i feddwl a gweithredu’n greadigol er mwyn hyrwyddo a datblygu gweithgaredddau Cymraeg.

Bydd angen y gallu i gyfathrebu’n dda gyda chynulleidfa eang; i ddatrys problemau’n ddiplomyddol; i weithio’n annibynnol ac o dan bwysau; i ddatblygu profiadau a gweithredu ar syniadau pobl ifanc.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Hysbyseb swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)