Swyddog Gweithle (CALl 0.8)

Trosolwg

Bydd deilydd y swydd yn cyd-gysylltu gyda gweithleoedd yr ardal er mwyn hyrwyddo a chynllunio hyfforddiant ar gyfer y gweithle.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £27,116 - £33,309 y flwyddyn PRO RATA ar Raddfa 6

Dyddiad Cau: 31/01/2022 (13 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PRIFYSGOL BANGOR
Adran Dysgu Cymraeg – Gogledd Orllewin

Swyddog Gweithle (CALl 0.8)

CYF: BU02663
Cyflog: £27,116 - £33,309 y flwyddyn PRO RATA ar Raddfa 6

Gwahoddir ceisiadau am y swydd rhan-amser (0.8 CALI) dros dro uchod.

Bydd deilydd y swydd yn cyd-gysylltu gyda gweithleoedd yr ardal er mwyn hyrwyddo a chynllunio hyfforddiant ar gyfer y gweithle. Bydd hefyd yn gyfrifol am weinyddu rhaglen Cymraeg Gwaith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae hon yn swydd dros gyfnod mamolaeth hyd at Rhagfyr 2022, ac fe’i lleolir ym Mangor fel arfer. Fodd bynnag, am y tro bydd disgwyl i ddeilydd y swydd weithio o adref hyd at o leiaf fis Mawrth 2022.

Mae Dysgu Cymraeg y Gogledd-Orllewin (DCGO) ym Mhrifysgol Bangor yn un o 11 darparwr cyrsiau dysgu Cymraeg i oedolion yn genedlaethol, ac ers 1 Awst 2016, mae wedi bod yn gyfrifol am ddysgu Cymraeg i Oedolion ar draws siroedd Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy.

Mae DCGO yn gyfrifol am ddarpariaeth ar gyfer tua 2,200 o ddysgwyr unigol ar hyd a lled y tair sir, ac yn gweithredu ar gyllideb o £1.6M. Bydd y tîm staff yn cynnwys 28 o staff amser llawn neu ffracsiynol a thua 40 o diwtoriaid rhan-amser.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar 2 Lefel AS, neu 1 Lefel A neu NVQ lefel 4 (neu gymhwyster cyfwerth) mewn disgyblaeth weinyddol neu addysg neu’n meddu ar brofiad cyfatebol. Bydd hefyd ganddo/ganddi profiad o weinyddu prosiectau yn effeithiol.

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i'r swydd hon.

Ystyrir ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n dymuno gweithio llai na’r 0.8 CALl (0.3-0.8 CALl) sy’n cael ei hysbysebu.

Bydd deilydd y swydd hon yn dechrau yn ei swydd cyn gynted â phosib.

Bydd ceisiadau ond yn cael eu derbyn trwy ein gwefan recriwtio ar-lein, jobs.bangor.ac.uk/index.php.cy. Er hynny, os ceir anhawster i ddefnyddio'r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Ionawr 2022.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*