Swyddog Gweithredol Geneteg Praidd

Trosolwg

Bydd y Swyddog Gweithredol Geneteg Praidd yn gweithio o’n swyddfa yn Aberystwyth, a bydd yn adrodd i'r Rheolwr Datblygu Diwydiant a Chysylltiadau. Bydd deiliad y swydd yn cydlynu, rheoli ac yn...

Cyflogwr: Hybu Cig Cymru

Cyflog: £33,452 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/03/2021 (4 diwrnod)

Amser Cau: 09:00:00

Lleoliad

Hybu Cig Cymru Tŷ Rheidol, Parc Merlin Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3FF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970625050

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Trosolwg o’r Swydd:

Bydd y Swyddog Gweithredol Geneteg Praidd yn gweithio o’n swyddfa yn Aberystwyth, a bydd yn adrodd i'r Rheolwr Datblygu Diwydiant a Chysylltiadau. Bydd deiliad y swydd yn cydlynu, rheoli ac yn cyflwyno gweithgareddau prosiect sy'n ofynnol o fewn y Rhaglen Datblygu Cig Coch yn effeithiol, gan ganolbwyntio'n benodol ar greu gwelliant genetig hirdymor ym mhraidd y defaid Cymreig.

Bydd y swydd yn golygu cysylltu a chynnig mewnbwn ar draws pob agwedd ar y Rhaglen Datblygu a gweithgareddau HCC ehangach lle mae gwella geneteg y praidd cenedlaethol yn thema drawsbynciol, er mwyn cyfrannu at ddarpariaeth effeithiol o ran amcanion rhaglen a sefydliadol.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos gydag aelodau o dîm Datblygu Diwydiant HCC a chyrff allanol, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Cyswllt Ffermio, cyrff diwydiant ac ardoll eraill, ffermwyr, undebau ffermwyr a rhwydweithiau milfeddygol.

Bydd deiliad y swydd yn cael ei ddirprwyo i ymgymryd â gweithgareddau er mwyn cyflawni amcanion, mesuriadau a chanlyniadau’r prosiect o fewn y gyllideb.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Proffil Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)