Swyddog Gwerthu – De Cymru

Trosolwg

Yr ydym yn chwilio am berson sydd â gwybodaeth dda o faes llyfrau plant a’r sector addysg yng Nghymru, ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu a threfnu ardderchog. Darperir cerbyd gyda’r swydd.

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Cyflog: Cyflog ar raddfa 22–27 (£26,317 - £30,507)

Dyddiad Cau: 06/12/2019 (180 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

I'w drafod

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn awyddus i benodi Swyddog Gwerthu yn ne Cymru i weithio fel rhan o dîm yr Adran Gwerthu a Gwybodaeth.

Yr ydym yn chwilio am berson sydd â gwybodaeth dda o faes llyfrau plant a’r sector addysg yng Nghymru, ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu a threfnu ardderchog. Darperir cerbyd gyda’r swydd.

Telir cyflog ar raddfa 22–27 (£26,317 - £30,507) Llywodraeth leol (a chynigir cynllun pensiwn Llywodraeth leol)

Lleoliad: I'w drafod

Am fanylion pellach a ffurflen gais, cysyllter â’r Prif Weithredwr, Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2JB T 01970 624151 E menai.williams@llyfrau.cymru

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*