Swyddog Ieuenctid Caerdydd

Trosolwg

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid yng Nghaerdydd. Mae’r swydd yn bartneriaeth rhwng Urdd Gobaith Cymru, a Chyngor Caerdydd...

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: Graddfa 5: £19,442 - £22,539

Dyddiad Cau: 16/10/2018 (252 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Swyddfa'r Urdd 14 Lambourne Crescent Llanishen, Caerdydd, Cymru CF14 5GF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dai Bryer

Ffôn: 07976 003321

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid yng Nghaerdydd. Mae’r swydd yn bartneriaeth rhwng Urdd Gobaith Cymru, a Chyngor Caerdydd a’r prif nod yw cynnig gwaith ieuenctid cyfrwng Cymraeg gyda phobl ifanc er budd dylanwadu ar eu dewis o iaith gymdeithasol.

Am ragor o fanylion cysylltwch â Dai Bryer 07976 00 33 21 neu daibryer@urdd.org
.
Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau: 10:00 y.b. 16eg o Hydref 2018

Dyddiad Cyfweliad: 19eg o Hydref 2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)