Swyddog Ieuenctid Sir Ddinbych

Trosolwg

Mae'r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymuno ar Adran Ieuenctid a Chymuned Swyddog Ieuenctid Sir Ddinbych.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: Graddfa 3 £21,436 (Pwynt 1) - £23,997 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 06/05/2021 (7 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sian Rogers

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Swyddog Ieuenctid Sir Ddinbych

Math o gontract: Swydd llawn amser (35 awr yr wythnos) Swydd tymor penodol tan 31 Mawrth 2022 (gyda’r posibliad o estyniad pellach)

Graddfa:Graddfa 3 £21,436 (Pwynt 1) - £23,997 (Pwynt 4)

Lleoliad: Sir Ddinbych

Amdanom ni

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

Am fwy o wybodaeth plîs cysylltwch gyda Sian Rogers, Cyfarwyddwr Ieuenctid a Chymuned ar SianRogers@urdd.org

Dyddiad Cau: 6.05.21
Dyddiad Cyfweld: 13.05.21

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)