Swyddog Llogi Cyfleusterau, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Trosolwg

Eich gwaith... Darparu pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer llogi lleoliadau drwy AC- NMC. Arwain ar gyflwyno, rheoli a gweinyddu’n effeithol yr holl archebion llogi preifat gan gynnwys dadansoddiad....

Cyflogwr: Amgueddfa Cymru

Cyflog: £18,133.36 - £22,326.57

Dyddiad Cau: 21/07/2019 (4 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Parc Cathays Caerdydd, Cymru CF10 3NP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Eich gwaith...

Darparu pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer llogi lleoliadau drwy AC- NMC. Arwain ar gyflwyno, rheoli a gweinyddu’n effeithol yr holl archebion llogi preifat gan gynnwys dadansoddiad cysylltiedig, gwerthuso as adrodd i AC-NMC Enterprise Ltd.

Rheolir y swydd hon gan y Swyddog Cyflesterau Corfforaethol ac fe’i lleolir yn Amgueddfa Gened;aethol Caerdydd. Fodd bynnag, bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd ddarparu cefnogaeth i gyflwyno digwyddiadau a swyddogaethau preifat ar safleoedd eraill,yn enwedig Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru pryd fydd angen.

35 Awr yr Wythnos

Contract Parhaol

Gradd C £18,133.36 - £22,326.57 y flwyddyn

(ar sail cyflog llawn-amser 37 awr £19,169.56 - £23,602.38 y flwyddyn)

Ynghyd â lwfans o 5% ychwanegol am oriau anghymdeithasol

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn Hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 21 Gorffennaf 2019 23:59yh

Dyddiad Cyfweld: 21 Gorffennaf 2019

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.

Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*