Swyddog Maes Ardal Wledig

Trosolwg

Yn gyfrifol am arwain gwaith maes Menter Iaith Conwy yn ardal wledig y Sir. Amcan y gwaith yw creu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol.

Cyflogwr: Menter Iaith Conwy

Cyflog: £20,661 (pro rata)

Dyddiad Cau: 01/06/2020 (116 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Swyddfa Menter Iaith Conwy Y Sgwâr Llanrwst, Conwy, Cymru LL26 0LD

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Meirion Ll Davies

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Yn gyfrifol am arwain gwaith maes Menter Iaith Conwy yn ardal wledig y Sir. Amcan y gwaith yw creu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol. Bydd hyn yn cynnwys gweithio efo plant a phobl ifanc a phwyllgorau ardal o fewn y diriogaeth.

Cyflog: £20,661 (pro rata)

Oriau: O leiaf 22.5 awr yr wythnos i’w drafod efo’r ymgeisydd llwyddiannus)

Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Conwy, Llanrwst

Gwahoddir ceisiadau am y swydd yma yn unigol, neu gyfuno gyda swydd Swyddog Cyllid os yw ymgeisydd yn credu fod ganddynt y gallu a phrofiad perthnasol.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)