Swyddog Maes Digidol

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn i weithio ar gynllun i gefnogi pobl di-waith i chwilio am swyddi ar-lein.

Cyflogwr: Menter Gorllewin Sir Gâr

Cyflog: £20,540 i £24,657

Dyddiad Cau: 28/09/2018 (270 diwrnod)

Amser Cau: 09:30:00

Lleoliad

Wedi ei leoli yn Abertawe, Castell Nedd, Sir Gâr neu yng Ngheredigion

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dewi Snelson

Ffôn: 01239712934

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am unigolyn i weithio ar gynllun i gefnogi pobl di-waith i chwilio am swyddi ar-lein.

Wedi ei leoli yn un o’r canlynol :-
Abertawe, Castell Nedd, Sir Gâr, Ceredigion

Mi fydd y person delfrydol yn hunan ddisgybledig a brwdfrydig. Mae’r gallu i siarad Cymru yn hanfodol ar gyfer y swydd ynghyd a trwydded yrru a cherbyd eich hunan.

CYFRIFOLDEBAU’R SWYDDOG

• Cydweithio gyda’r swyddogion eraill er mwyn darparu gweithdai digidol gan gynnwys
- Sgiliau Cyfrifiadurol
- Cofrestru ar wefannau chwilio am swyddi
- Creu e-bost
- Uwch lwytho dogfennau
- Creu CV
• Cadw cofnod o fynychwyr a’r hyn maent wedi cyflawni
• Cyfathrebu a cydweithio gyda’r Canolfannau Byd Gwaith
• Gweithredu blaenoriaethau cyllidwyr yn unol â’r galw

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Hysbyseb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)