Swyddog Maes Digidol

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn i weithio ar gynllun i gefnogi pobl di-waith gyda sgiliau cyfrifiadurol. Mi fydd y person delfrydol yn hunan ddisgybledig a brwdfrydig.

Cyflogwr: Menter Gorllewin Sir Gâr

Cyflog: £22,183 - £25,991

Dyddiad Cau: 23/11/2020 (54 diwrnod)

Amser Cau: 09:00:00

Lleoliad

Gweler swydd ddisgrifiad Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dewi Snelson

Ffôn: 01239 712934

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

CEFNDIR

Mae’r Menter Gorllewin Sir Gâr yn gweithredu cytundebau i redeg sesiynau digidol ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau. Prif nod y gwaith fydd i weithio gyda’r di-waith i’w cefnogi i chwilio am swyddi. Mae’r gwaith yn cynnwys eu cynorthwyo i ddefnyddio cyfrifiadur, cofrestru ar wefannau chwilio am swyddi, creu cyfri e-bost, creu CV ac unrhyw elfen arall o chwilio am swydd ar lein. Rydym yn gweithio ar draws siroedd Ceredigion, Sir Gâr, Abertawe, Castell Nedd Port Talbot, Sir Benfro a Pen-y-Bont ar Ogwr.

CYFRIFOLDEBAU’R SWYDDOG

Cydweithio gyda’r swyddogion eraill er mwyn darparu gweithdai digidol gan gynnwys
Sgiliau Cyfrifiadurol
Cofrestru ar wefannau chwilio am swyddi
Creu e-bost
Uwch lwytho dogfennau
Creu CV
Cadw cofnod o fynychwyr a’r hyn maent wedi cyflawni
Cyfathrebu a cydweithio gyda’r Canolfannau Byd Gwaith
Gweithredu blaenoriaethau cyllidwyr yn unol â’r galw

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)