Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Trosolwg

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn chwilio am Swyddog Marchnata a Chyfathrebu sydd â phrofiad o eithredu cynlluniau marchnata a chyfathrebu creadigol ac effeithiol mewn amgylchedd byrlymus a chyffrous.

Cyflogwr: Theatr Genedlaethol Cymru

Cyflog: £25,335

Dyddiad Cau: 01/07/2021 (17 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Y Llwyfan Carmarthen, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ceri Williams

Ffôn: 07903842617

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Oes gennych chi brofiad o weithredu cynlluniau marchnata a chyfathrebu creadigol ac effeithiol mewn amgylchedd byrlymus a chyffrous?

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn chwilio am Swyddog Marchnata a Chyfathrebu i ymuno â’r cwmni.

Mae’r rôl hon yn cefnogi’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu i weithredu strategaeth farchnata a chyfathrebu’r cwmni. Mae hyn yn golygu gweithio’n agos fel tîm i lunio ac arwain ymgyrchoedd marchnata; creu copi a chynnwys digidol cyffrous ac effeithiol; delio gyda’r wasg er mwyn hyrwyddo’n gwaith ymhellach; a datblygu a diweddaru gwefan a chyfryngau cymdeithasol y cwmni.

Ry’n ni yn y broses o sefydlu strategaeth farchnata newydd ar gyfer y blynyddoedd nesaf, sy’n ymgorffori’r awydd i gyfathrebu am ein gwaith ehangach, ehangu ar ein defnydd o farchnata digidol a’r cyfryngau cymdeithasol a’n galluogi i gryfhau’r berthynas gyda’n cynulleidfaoedd. Ry’n ni felly’n chwilio am berson sy’n mwynhau creu cynnwys ar gyfer platfformau digidol ac sydd â phrofiad o wneud hynny’n llwyddiannus.

Mae gan y Swyddog Marchnata a Chyfathrebu hefyd rôl bwysig wrth i ni geisio datblygu ein cynulleidfaoedd, ac mae cyfle i’r Swyddog gynnig syniadau am sut i ddenu a chadw cynulleidfaoedd. Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg i safon uchel – ar lafar ac yn ysgrifenedig – yn hanfodol, yn ogystal â’r gallu i flaenoriaethu a datrys problemau gydag agwedd gadarnhaol ac adeiladol.

Cyflog: £25,335

Cyfnod: Parhaol

Oriau: Llawn Amser (37.5 awr yr wythnos)

Am fwy o wybodaeth am y swydd a’r cwmni, darllenwch y pecyn recriwtio isod.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd – neu i drafod unrhyw rwystrau’n eich atal rhag ymgeisio – cysylltwch â Ceri Williams ar ceri.williams@theatr.com neu 07903 842617.

Dyddiad cau: 1 Gorffennaf, 5pm

Cyfweliadau: 7 Gorffennaf

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Recriwtio: Swyddog Marchnata a Chyfathrebu  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Pecyn Recriwtio (Print Bras): Swyddog Marchnata a Chyfathrebu  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)