Swyddog Marchnata a Recriwtio

Trosolwg

Gwahoddir ceisiadau am y swydd lawn-amser, barhaol uchod yn gweithio yn Ngholeg y Gwyddorau Dynol. Rydym yn chwilio am berson uchelgeisiol sydd ag ymrwymiad cryf i wasanaeth cwsmeriaid i gryfhau'r...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £26,715 - £32,816

Dyddiad Cau: 19/12/2019 (237 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Bangor Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PRIFYSGOL BANGOR

Coleg Gwyddorau Dynol

Swyddog Marchnata a Recriwtio

(Cyf: BU02006)

Graddfa 6: £26,715 - £32,816 y flwyddyn

Gwahoddir ceisiadau am y swydd lawn-amser, barhaol uchod yn gweithio yn Ngholeg y Gwyddorau Dynol. Rydym yn chwilio am berson uchelgeisiol sydd ag ymrwymiad cryf i wasanaeth cwsmeriaid i gryfhau'r gweithgaredd marchnata a recriwtio er mwyn cyrraedd ein darpar fyfyrwyr, eu hysbrydoli, rhoi gwybodaeth iddynt a throi eu ceisiadau'n dderbyniadau.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos gyda'r Rheolwr Marchnata a Recriwtio i ddarparu goruchwyliaeth tîm, rheoli projectau, rheoli digwyddiadau a rhoi cefnogaeth mewn perthynas â marchnata, recriwtio a derbyniadau gyda phwyslais ar weithgareddau trosi ceisiadau'n dderbyniadau. Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo yn y gwaith o weithredu, cyflwyno a monitro amrywiaeth eang o weithgareddau ysgolion ym maes marchnata, recriwtio a gweithgareddau digwyddiadau, yn cynnwys effeithiolrwydd ymgyrchoedd digidol a throi ceisiadau'n dderbyniadau.

Dylai ymgeiswyr feddu ar addysg at NVQ lefel IV (neu gymhwyster cyfatebol) mewn pwnc priodol neu feddu ar brofiad cyfatebol gyda Diploma mewn Marchnata (CIM) neu gymhwyster cyfatebol os nad yw'r cymhwyster yn benodol i farchnata.

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i'r swydd hon.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau yn y swydd cyn gynted â phosibl.

Derbynnir ceisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Fodd bynnag, mewn achosion lle na ellir defnyddio’r rhyngrwyd oherwydd anabledd, cewch ffurflenni cais papur drwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: dydd Iau 19 Rhagfyr, 2019.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*