Swyddog Marchnata

Trosolwg

Mae Cwmni Theatr Arad Goch am benodi Swyddog Marchnata i ymuno a Chwmni Theatr Arad Goch ar adeg gyffrous yn hanes y cwmni. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg ac yn Saesneg yn hanfodol ar gyfer...

Cyflogwr: Cwmni Theatr Arad Goch

Cyflog: £20,376 pro rata

Dyddiad Cau: 14/06/2019 (11 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Cwmni Theatr Arad Goch Stryd y Baddon Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 2NN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 617998

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Marchnata

(20 awr y wythnos)

(dyddiad cau 14/6/19)

Graddfa Cyflog: £20,376 pro rata

Mae Cwmni Theatr Arad Goch am benodi Swyddog Marchnata i ymuno a Chwmni Theatr Arad Goch ar adeg gyffrous yn hanes y cwmni. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg ac yn Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo gyda gwaith marchnata y cwmni a marchnata gweithgareddau’r Ganolfan.

Os am fanylion pellach – ebostiwch: nia@aradgoch.org

Neu cysylltwch ag - Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth SY23 2NN.

Ffôn: 01970 617998

Elusen Cofrestredig: 702506

Anela Arad Goch at fod yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*