Swyddog Marchnata

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a chreadigol i arwain ein tim Marchnata. Byddwch yn gweithio’n agos gyda’r Swyddog Cynhorthwyol Marchnata ac yn gweithio ar amrywiaeth o fentrau.

Cyflogwr: Bwydydd Pero

Cyflog: I'w gytunno

Dyddiad Cau: 28/06/2019 (3 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Llawr Ynys Betws y Coed, Conwy, Cymru LL25 0PZ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Jonathan Rees

Ffôn: 01690710457

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Sefydlwyd Pero yn 1985, rydym yn cynhyrchu amrywiaeth o fwyd ci naturol ac iachus or safon uchef yn syth o’n cartref yma ym Mharc Cenedlaethol Eryri, un o’r mannau mwya’ prydferth yn Ngogledd Cymru. Mae blynyddoedd o brofiad gennym yn cynhyrchu bwyd holl naturiol, gan wrthod i leihau’r ansawdd. Mae’r ffordd Pero yn golygu ein bod yn gwmni moesegol, teuluol sy’n sefyll yn erbyn profi aneifeiliaid yn ogystol a chreulondeb i aneifeiliaid.

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a chreadigol i arwain ein tim Marchnata. Byddwch yn gweithio’n agos gyda’r Swyddog Cynhorthwyol Marchnata ac yn gweithio ar amrywiaeth o fentrau. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys gweithredu ar ymgyrchoedd ar-lein manwl drwy Google AdWords, hysbysebion cyfryngau cymdeithasol a chynnal ymgyrchoedd ar-lein presennol i sicrhau fod pob hysbyseb yn cael ei thargedu at y gynulleidfa cywir. Byddwch hefyd yn gyfrifol ym mhob gwaith dylunio gan gynnwys dylunio a gweithredu holl ddeunydd gwerthu a sioeau masnach, holl bostiau a hysbysebion ein cyfryngau cymdeithasol, pamffledi a thaflenni hyrwyddo yn ogustal a gwaith dylunio amrywiol ar gyfer nifer o siopau anifeiliaid answe annibynnol o gwmpas y Deyrnas Unedig. Bydd cynnal a chadw’r gwefannau gan ddefnyddio WordPress hefyd yn ran allweddol o’ch rol, gan sicrhau bod ein safleoedd wedi ei optimeiddio yn gywir tuag at ‘search engines’ (Search Engine Optimization), ac gwneud siwr fod popeth yn rhedeg yn gywir, gyda’r holl cynnwys yn cael ei gadw’n ffres ac yn gyfredol. Gan weithio mewn tîm bach, bydd ehangder y rôl yn rhoi cyfle i chi ddysgu a datblygu eich sgiliau marchnata a'ch profiad.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn dangos profiad blaenorol mewn rôl debyg gyda gradd Prif Ysgol mewn marchnata / busnes. Byddwch yn ddysgwr cyflym sy'n gallu gweithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm, gallu dangos llygad am fanylion a gallu blaenoriaethu gwaith yn effeithiol. Mae'n hanfodol eich bod yn gallu cyfathrebu'n glir a gwerthfawrogi gwerth darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid.

Addysg;

Gradd ‘Bachelor’ mewn Marchnata neu Busness

Sgiliau a profiad hanfodol;

- Adobe Illustrator, Photoshop & InDesign
- Google AdWords
- Google Analytics/’Market Analysis’
- Facebook AdCentre/Rheoli tudalennau cyfryngau cymdeithasol
- WordPress
- Yn siarad Cymraeg & Saesneg

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*