Swyddog Plant a Theuluoedd

Trosolwg

Cyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig ac egnïol i ymuno â thîm Menter Dinefwr gyda chyfrifoldeb am brosiectau a gweithgareddau ar gyfer teuluoedd a phlant, yn cynnwys ein clybiau gofal.

Cyflogwr: Menter Dinefwr

Cyflog: £20,000 - £25,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/12/2021 (3 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Hengwrt, 8 Stryd Caerfyrddin Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA19 6AE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Parry Williams

Ffôn: 01558 825336

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Rôl y swyddog fydd gweithio fel rhan o dîm Menter Dinefwr a Gofal Plant Cyf, gan weithio i ddatblygu rhaglen o weithgareddau sy’n ymgysylltu gyda theuluoedd â phlant ifanc a chefnogi clybiau gofal y Fenter.

Bydd y prif gyfrifoldebau’n cynnwys:

Menter Dinefwr
• Cynnal gweithgareddau a datblygu prosiectau er mwyn ymgysylltu â theuluoedd, rhieni a phlant ifanc i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg a manteision dwyieithrwydd:
• Datblygu prosiectau ar gyfer rhieni a phlant ifanc a chynnal sesiynau amrywiol megis sesiynau stori, jamboris, cyflwyniadau i rieni newydd, a teithiau bygis
• Gweithio gyda lleoliadau megis meithrinfeydd, canolfannau teulu, a chylchoedd meithrin
• Cydweithio gyda phartneriaid eraill yn y maes

Gofal Plant Cyf
• Cydlynu clybiau Gofal Plant Cyf sydd ar hyn o bryd yn cynnwys 1 clwb brecwast dyddiol yn ystod y tymor, 3 chlwb ar ôl ysgol dyddiol yn ystod y tymor ac 1 clwb haf yn ystod y gwyliau:
• Bod yn gyfrifol am waith gweinyddol y clybiau
• Delio gydag ymholiadau gan rieni a staff
• Sicrhau bod ystod eang o weithgareddau ac adnoddau ym mhob clwb
• Ymweld â’r clybiau yn gyson
• Gweithredu fel Person Cofrestredig gydag Arolygiaeth Gofal Cymru

I gael rhagor o fanylion a ffurflen gais cysylltwch â Catrin Parry Williams ar (01558) 825336 neu swyddi@menterbrodinefwr.cymru

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)