Swyddog Profiad Myfyrwyr

Trosolwg

A allech chi roi cefnogaeth effeithiol wrth inni ddatblygu polisïau ar gyfer addysg uwch yng Nghymru? Rydym yn chwilio am Swyddog Profiad Myfyrwyr i weithio gyda phrifysgolion a cholegau i sicrhau...

Cyflogwr: Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

Cyflog: £22,989 - £28,983

Dyddiad Cau: 28/11/2019 (219 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Tŷ Afon, Heol Bedwas Bedwas, Caerffili, Cymru CF83 8WT

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nicola Hunt

Ffôn: 029 2085 9735

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

A allech chi roi cefnogaeth effeithiol wrth inni ddatblygu polisïau ar gyfer addysg uwch yng Nghymru?

Rydym yn chwilio am Swyddog Profiad Myfyrwyr i weithio gyda phrifysgolion a cholegau i sicrhau bod myfyrwyr yng Nghymru yn cael y profiad academaidd gorau posibl mewn addysg uwch. Mae gwaith y tîm Profiad Myfyrwyr yn ymwneud â meysydd fel safonau academaidd, sicrhau ansawdd, dysgu ac addysgu, gwybodaeth myfyrwyr a sgiliau a chyflogadwyedd.

Byddwch yn rhoi cefnogaeth i bwyllgorau allweddol sy'n ein helpu i gyflawni gwaith datblygu polisi, gan gynnwys ysgrifennu papurau, cyflawni gwaith prosiect a chymryd cofnodion. Byddwch hefyd yn cysylltu â phartneriaid a rhanddeiliaid allanol, fel NUS Cymru a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn dirprwyo dros gydweithwyr mewn cyfarfodydd fel bo'r angen. Bydd y rôl yn canolbwyntio ar fuddiannau myfyrwyr, ond ni fydd yn golygu dod i gysylltiad yn uniongyrchol â myfyrwyr unigol.

Byddwch wedi derbyn addysg hyd at lefel gradd (neu lefel gyfatebol). Bydd gennych sgiliau trefnu a gweinyddol ardderchog, ac yn ddelfrydol byddwch wedi ennill y sgiliau hynny mewn amgylchedd addysg uwch. Mae sgiliau cyfathrebu a rhifedd effeithiol yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, ynghyd â sgiliau datrys problemau, dadansoddi a TG. Mae'r gallu i weithio yn Gymraeg, gan gynnwys sgwrsio â'n partneriaid a drafftio gohebiaeth, yn hanfodol. Byddwch hefyd yn gallu cefnogi tîm cyfathrebu CCAUC.

Mae CCAUC yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned, ac yn falch o dderbyn ffurflenni cais yn Gymraeg ac yn Saesneg. Penodir ar sail teilyngdod.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manylion y swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)