Swyddog Project Digidol: Datblygu Adnoddau Iechyd Meddwl Cymraeg Ar-lein

Trosolwg

Rydym yn bwriadu penodi swyddog project digidol i chwarae rhan allweddol yn datblygu adnoddau ar y we yn yr iaith Gymraeg i fyfyrwyr ar draws Cymru gyfan. Mae’r cyfle cyffrous ac arloesol hwn yn...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £26,243 - £32,236 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 11/10/2019 (129 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Bangor Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Ffôn: 01248 383865

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PRIFYSGOL BANGOR

GWASANAETHAU MYFYRWYR

GWASANAETHAU CWNSELA

Swyddog Project Digidol: Datblygu Adnoddau Iechyd Meddwl Cymraeg Ar-lein

(Cyf: BU01995)

Graddfa 6: £26,243 - £32,236 y flwyddyn

Rydym yn bwriadu penodi swyddog project digidol i chwarae rhan allweddol yn datblygu adnoddau ar y we yn yr iaith Gymraeg i fyfyrwyr ar draws Cymru gyfan. Mae’r cyfle cyffrous ac arloesol hwn yn bosibl yn sgil project a ariennir gan HEFCW, sy'n ymwneud â datblygu a rhoi cefnogaeth gynaliadwy i wella'r ddarpariaeth iechyd meddwl a lles i fyfyrwyr y mae'r Gymraeg yn iaith gyntaf ac yn ddewis iaith iddynt. Bydd y project amlochrog hwn yn arwain at gam mawr ymlaen tuag at sicrhau cywerthedd i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith. Rhaid cyflawni'r project o fewn cyfnod penodol, a bydd angen cynnyrch ymarferol a chynaliadwy erbyn diwedd y cyfnod cyllido. Arweinir y project gan Brifysgol Bangor, mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Grŵp Llandrillo Menai a Meddwl.org

Bydd y swyddog project yn gweithio ar greu gwefan adnoddau iechyd meddwl ar gyfer Cymru gyfan gyda chynnwys Cymraeg amlgyfrwng a gaiff ei werthuso gan fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg; bydd yn darparu gwybodaeth, cyngor, yn cyfeirio at wasanaethau ac yn codi ymwybyddiaeth rhwng cyfoedion a'i gilydd.

Bydd y sawl a benodir wedi cael addysg i lefel IV NVQ / Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch (HNC) (neu gyfatebol) mewn pwnc priodol neu'n meddu ar brofiad cyfatebol mewn maes perthnasol. Mae sgiliau TG rhagorol, yn cynnwys gwybodaeth ymarferol o Word, Excel ac Access hefyd yn hanfodol.

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i'r swydd hon.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau cyn gynted ag y bo modd ac mae'r swydd ar gael tan 30 Mehefin 2020.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw: 11 Hydref, 2019.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*