Swyddog Prosiect

Trosolwg

Rydym yn chwilio am rywun i gydlynu’r cyfathrebu, ymrwymiad cymunedol a gweithgarerwch dehongli, ar gyfer Elan Links: Cynllun Partneriaeth Tirwedd Pobl, Natur a Dŵr. Fe fydd deiliad y swydd yn....

Cyflogwr: Elan Links

Cyflog: £20 – £24k

Dyddiad Cau: 17/10/2018 (251 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Cwm Elan Rhaeadr, Powys, Cymru LD6 5HP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Eluned Lewis

Ffôn: 01597 811 527

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am rywun i gydlynu’r cyfathrebu, ymrwymiad cymunedol a gweithgarerwch dehongli, ar gyfer Elan Links: Cynllun Partneriaeth Tirwedd Pobl, Natur a Dŵr. Fe fydd deiliad y swydd yn gweithio gyda staff a phartneriaid Cynllun Elan Links i sicrhau bod Cynllun Elan Links, ei weledigaeth a’i amcanion yn weladwy dros nifer o lwyfannau. Gan ddefnyddio Strategaeth Dehongli Elan Links, fe fyddan nhw’n datblygu rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau (cynulleidfa newydd a phresennol) ac offer dehongli er mwyn cysylltu â a dysgu am Dirwedd Elan Links a’i etifeddiaeth unigryw.

Swyddog Prosiect Elan Links

Cyflog: £20 – £24k y flwyddyn

Rydym yn chwilio am rywun i gydlynu’r cyfathrebu, ymrwymiad cymunedol a gweithgarerwch dehongli, ar gyfer Elan Links: Cynllun Partneriaeth Tirwedd Pobl, Natur a Dŵr. Fe fydd deiliad y swydd yn gweithio gyda staff a phartneriaid Cynllun Elan Links i sicrhau bod Cynllun Elan Links, ei weledigaeth a’i amcanion yn weladwy dros nifer o lwyfannau. Gan ddefnyddio Strategaeth Dehongli Elan Links, fe fyddan nhw’n datblygu rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau (cynulleidfa newydd a phresennol) ac offer dehongli er mwyn cysylltu â a dysgu am Dirwedd Elan Links a’i etifeddiaeth unigryw.

Dyddiad Cau: 12yp Dydd Mercher 17 Hydref 2018

Lleoliad: Cwm Elan, Rhaeadr, Powys, LD6 5HP

Oriau: 30/37.5 awr yr wythnos, cytundeb cyfnod penodol 4 mlynedd

Am Elan Links:

Mae gan Elan Links: Partneriaeth Tirwedd Pobl, Natur a Dŵr gweledigaeth glir i “warchod treftadaeth unigryw ac amrywiol tra’n gwella’n arwyddocaol canlyniadau i bobl a chymunedau yn y tymor hir”.

Mae Elan Links: Partneriaeth Tirwedd Pobl, Natur a Dŵr wedi sicrhau arian oddi wrth Gronfa Dreftadaeth y Loteri i ddarparu rhaglen gyffrous o 26 o brosectiau cyffrous o dan 11 o amcanion strategol a fydd yn darparu the weledigaeth uchod.
Lleolir Elan ym Mynyddoedd y Cambria yng nghanolbarth Cymru. Lleolir y prosiect mewn tirwedd unigryw sy’n cyfuno tir bryniog anghysbell, ffermydd unig, cymoedd coediog serth a gorchest anhygoel o beirianneg Fictoraidd a ddaeth â dŵr glân i Birmingham.

Os ydych yn dwlu ar dirweddau, bywyd gwyllt, a hanes, ac yn frwd dros helpu pobl lleol i gymryd rhan mewn hybu a gofalu am leoedd arbennig, mewn ffyrdd traddodiadol, arloesol a chreadigol yna rydym yn chwilio am pobl sydd a brwdfrydedd, ymroddiad a dealltwriaeth o’r tirwedd pwysig yma i bobl a bywyd gwyllt.

Wedi’i leoli yng nghanol Tirwedd Elan Links, fe fyddwch yn ran o dîm dynamig, sy’n sicrhau etifeddiaeth barhaus i genedlaethau’r dyfodol. Rydym yn chwilio am agwedd ddeinamig, ‘gellir gwneud’ sy’n frwdfrydig dros hyrwyddo a grymuso amrywiaeth eang o fuddiolwyr , partneriaid a rhanddeiliaid yn ein tirwedd arbennig.

Fel cydnabyddiaeth o hynny, rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cyfeillgar a hyblyg, cyfleoedd gwych ar gyfer datblygiad personol a chyfle i wneud gwahaniaeth positif i’r bobl a chymunedau ar draws ardal Tirwedd Elan Links.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)