Swyddog Prosiect Awyr Agored

Trosolwg

Prosiect wyth mis i helpu Siop Griffiths i ddatblygu’r syniad o fusnes Awyr Agored; a dechrau peilota gweithagareddau gyda’r gymuned ac ymwelwyr

Cyflogwr: Siop Griffiths Cyf

Cyflog: £22,000 (pro rata)

Dyddiad Cau: 23/09/2020 (1 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Yr Orsaf, Muriau Stores, Heol y Dwr Penygroes, Gwynedd, Cymru LL54 6LP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ben Gregory

Ffôn: 01286 882134

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Dros y 8 mis bydd y swyddog yn
• ymchwilio, cynllunio a threfnu’r rhaglen awyr agored a gweithgareddau unigol yn Nyffryn Nantlle
• creu rhestr o lefydd ac offer posibl ar gyfer gweithgareddau
• datblygu a pheilota gweithgareddau
• cynhyrchu nwyddau addysg a marchnata (gyda’r Swyddog Datblygu a Marchnata)
• mynychu cyrsiau
• cyd-fynd gyda rheolau iechyd a diogelwch a diogelu
• cofnodi ac adrodd damweiniau
• cydweithio gyda darparwyr eraill yn yr ardal
• cydweithio gyda grwpiau, athrawon, partneriaid
• cydweithio gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored a chyrff strategol eraill

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd a phrosiect  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)