Swyddog Prosiect Newid

Trosolwg

Ydych chi am ein helpu i gyflawni newid sefydliadol yn fwy effeithiol? Nod ein gwaith yw gwella gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru ac rydym yn chwilio am rywun i'n helpu ni i wella hefyd.

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Cyflog: £25,723 - £31,162

Dyddiad Cau: 25/01/2021 (183 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Hyblyg gan weithio’n glyfrach

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: rachel.evans@audit.wales

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Ydych chi am ein helpu i gyflawni newid sefydliadol yn fwy effeithiol? Nod ein gwaith yw gwella gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru ac rydym yn chwilio am rywun i'n helpu ni i wella hefyd.

Os ydych yn chwaraewr tîm hyderus sy'n awyddus i ddefnyddio'ch sgiliau datrys problemau byddem wrth ein bod yn clywed gennych.

Mae'r swydd yn un amrywiol ac mae'n cynnwys gweinyddu a chydgysylltu cynlluniau, ymgysylltu a chyfathrebu â rhanddeiliaid, monitro ac adrodd, dadansoddi data a chefnogi digwyddiadau allweddol a chyfarfodydd llywodraethu.

Cewch ragor o wybodaeth am y cyfrifoldebau, y sgiliau a'r profiad sy'n ofynnol yn y disgrifiad swydd. I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd ffoniwch Ceri Hughes ar 029 20320627.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)