Swyddog Prosiect

Trosolwg

Mae Coetir Anian yn edrych am Swyddog Prosiect ar gyfer eu prosiect coetir cymunedol ger Machynlleth. Bydd y Swyddog Prosiect yn gyfrifol am gynnig cefnogaeth gweinyddol yn enwedig cyhoeddusrydd.

Cyflogwr: Coetir Anian

Cyflog: £20,125 - £25,992

Dyddiad Cau: 23/09/2019 (0 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Uned 6, Parc Gwydd Cefn Llan Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3AH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Deiniol Jones

Ffôn: 01970210352

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Prosiect:

Mae Coetir Anian, neu Cambrian Wildwood, yn brosiect newydd wedi'i leoli ar safle 350 erw rhwng Machynlleth ac Aberystwyth. Nod y brosiect yw adfer cynefinoedd a rhywogaethau ar y safle i sefydlu tirwedd wyllt a naturiol. Rhan bwysig o'r prosiect yw addysg ac ymgysyllu a'r chyhoedd i alluogi ystod eang o bobl i gymryd rhan yn y prosiect.

Bydd y Swyddog Prosiect yn gyfrifol am gynhyrchu deunydd cyhoeddusrwydd am y prosiect, darparu cefnogaeth weinyddol i'r Cyfarwyddwr Prosiect a'r Swyddog Addysg, a chymryd rhan mewn gweithgareddau ar y safle. Mae'r swydd hon yn gofyn am berson deinamig sy'n barod i weithio ar y safle rywfaint o'r amser. Mae ymrwymiad cadarnhaol i adferiad ecolegol ac i'r prosiect yn hanfodol.

Mae hon yn swydd lawn-amser am 2 flynedd. Am fwy o fanylion, cyfeiriwch at y Disgrifiad Swydd a Manyleb Person. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan www.coetiranian.org

Ymholiadau i post@coetiranian.org

I wneud cais, danfonwch eich curriculum vitae a llythyr eglurhaol sy'n amlinellu'n glir eich addasrwydd am y swydd gan gyfeirio at y Manyleb Person i: post@coetiranian.org

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description and Person Specification - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)