Swyddog Rhaglenni Addysg ac Ieuenctid

Trosolwg

Eisiau helpu i greu Cymru lle mae pobl ifanc LHDT yn cael eu derbyn yn ddieithriad? Dyma'ch cyfle.

Cyflogwr: Stonewall Cymru

Cyflog: £28,512

Dyddiad Cau: 19/10/2020 (7 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

I'w drafod

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ffion Grundy

Ffôn: 02920 237744

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Ers 1989, mae Stonewall wedi gwneud gwahaniaeth sylweddol i fywydau pobl LHDT, drwy sicrhau amddiffyniad cyfreithiol rhag gwahaniaethu a hyrwyddo cydraddoldeb ar lefel llywodraeth, mewn ysgolion ac mewn cwmnïau a sefydliadau yng ngwledydd Prydain a ledled y byd.

Ymunwch â ni fel Swyddog Rhaglenni Addysg ac Ieuenctid a helpwch i greu Cymru lle mae pawb yn cael eu derbyn yn ddieithriad. Byddwch yn ein helpu i feithrin partneriaethau gydag ysgolion ac awdurdodau lleol ledled Cymru a sicrhau bod pobl ifanc LHDT yn cael profi gweithleoedd cynhwysol ac yn dod yn ymgyrchwyr yn eu cymuned.
Byddwch yn rheoli, yn cadw ac yn datblygu portffolio o aelodau Addysg ac Ieuenctid, gan roi cyngor a chefnogaeth a'u cyfeirio at arferion gorau. Byddwch yn datblygu, yn cyflwyno ac yn hwyluso rhaglenni a digwyddiadau yng Nghymru a ledled gwledydd Prydain gyda chydweithwyr.

Byddwch yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr yn Stonewall Prydain a Stonewall yr Alban, ac yn cefnogi tîm Ymgyrchoedd, Polisi ac Ymchwil Stonewall Cymru.

Os oes gennych wybodaeth amlwg o sector addysg ac ieuenctid Cymru a dealltwriaeth o'r materion sy'n wynebu pobl ifanc LHDT yng Nghymru heddiw, bydd y swydd brysur ac amrywiol hon yn rhoi digon o gyfle i chi ehangu eich sgiliau. Bydd y swydd hefyd yn rhoi cyfle i chi ddangos eich sgiliau cyflwyno hyderus gydag amrywiaeth o randdeiliaid ar sawl lefel yn ogystal â'ch gallu i ennyn diddordeb ac ysbrydoli cynulleidfaoedd. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol i'r swydd.

Os yw hyn yn swnio'n debyg i chi a'ch bod am ddefnyddio'ch sgiliau i gefnogi ein gwaith o sicrhau bod pobl yn cael eu derbyn yn ddieithriad yng Nghymru, cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gais erbyn 5 yh 19 Hydref 2020.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn swydd Swyddog Rhaglenni Addysg ac Ieuenctid  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)